Usługi dodatkowe

auto-nobile-dealer-forda-dla-firm-kontrakty-serwisowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach dodatkowych świadczeń związanych z zakupem i użytkowaniem, w tym serwisowaniem samochodu, Ford proponuje Państwu rozwiązanie w postaci Kontraktu Serwisowego. Usługa ta skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i firmowych/flotowych. Kontrakt serwisowy obejmuje swoją opieką samochód maksymalnie przez 5 lat i przynależy do samochodu a nie jego właściciela.

Oznacz to również, że w przypadku odsprzedaży samochodu podpisany kontrakt nie traci ważności i przechodzi wraz z samochodem do nabywcy.

Wykupienie tej opcji może nastąpić w ciągu 30 dni od zakupu nowego samochodu , kiedy to indywidualnie do potrzeb Klienta ustalany jest zakres i warunki kontraktu serwisowego.

Terminarz przeglądów serwisowych nie ulega zmianie i znajduje się w Książce Serwisowej pojazdu. Rutynowe czynności serwisowe przewidziane dla przeglądów wymaganych zgodnie z wykazem przysługującym dla danego modelu pojazdu* przebiegają bez modyfikacji, jednak w ramach kontrakt dochodzą dodatkowe czynności kontrolne zapewniające bezpieczeństwo i sprawność Twojego Forda (chyba że zostały wyraźnie wyłączone w Książce Serwisowej) w tym:
- wymiana świec zapłonowych,
- wymiana płynu hamulcowego (co dwa lata),
- sprawdzenie układu klimatyzacji (co trzy lata),
- sprawdzenie stanu nadwozia i powłoki lakierowej co rok.

Korzyści wynikające z wykupienia usługi kontraktu serwisowego:

- usługa ta dostarcza oprócz oszczędności dla Twojego portfela pełną historię samochodu zapisaną w Rejestrze Obsługi Pojazdu, co zdecydowanie podnosi jego wartość i ułatwia sprzedaż,
- kontrakt serwisowy jest przypisany do samochodu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży auta prawa do niego przenoszone są na nowego właściciela, który z pewnością doceni ten fakt,
- samochód będący pod stałą opieką autoryzowanego serwisu Ford, dzięki profesjonalnym przeglądom, naprawom i oryginalnym częściom użytym do czynności serwisowych dłużej utrzyma swoją wysoką cenę odsprzedaży,
- poziom kosztów jest przewidywalny przez cały okres obowiązywania kontraktu,
- właściciel nie ponosi ryzyka związanego ze zmianą cen części i usług przez cały czas trwania umowy,
- wizyty w ASO związane z przeglądami nie wymagają płatności gotówkowych,
- wzrasta wartość odsprzedaży samochodu z Kontraktem Serwisowym,
- przy zakupie samochodu w kredycie lub przy leasingu cena Kontraktu Serwisowego może zostać wliczona do kwoty finansowania, a koszty serwisowania zostaną rozłożone na raty.